Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in zorgvastgoed

Algemene vergaderingen 2016

 

Buitengewone algemene vergadering - 28 oktober 2016

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 11 oktober 2016 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders, bestuurders en commissaris opnieuw uitgenodigd op een buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Op 11 oktober 2016 wordt het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigd door in totaal  14.192.032 aandelen.

Elkeen van deze aandelen geeft recht op één stem. De vennootschap heeft geen eigen aandelen.

Notulen van de buitengewone algemene vergadering
Oproeping
Volmacht
Agenda

Ontwerp wijziging statuten
Bijzonder verslag van de raad van bestuur art. 604

 

Gewone algemene vergadering - 28 oktober 2016

Keuzedividend: addendum van 18 november 2016

 
Keuzedividend: documenten van 28 oktober 2016

 

Algemene vergadering:

Op 28 september 2016 wordt het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigd door in totaal 14.192.032 aandelen.

Elkeen van deze aandelen geeft recht op één stem. De vennootschap heeft geen eigen aandelen.

Notulen van de gewone algemene vergadering
Presentatie
Oproeping
Volmacht en agenda


De punten op de agenda zijn:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2016
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016 en resultaatsverwerking
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 2,10 € per aandeel (coupon nr. 15) aan de aandeelhouders.

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.

7. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

8. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016.

9. Hernieuwing van bestuursmandaten:
Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA”), met onmiddellijke ingang, het bestuursmandaat van de volgende bestuurders te hernieuwen:
- de heer Jean Kotarakos, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019;
- de heer Jean Franken, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019.

10. Goedkeuring van het “long term incentive plan” beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2015/2016. Goedkeuring van de toekenning van het recht aan de CEO, de CFO, de COO en de CLO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan, definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk EUR 110.000 (CEO), EUR 90.000 (CFO), EUR 40.000 (COO en CLO) te verwerven in het boekjaar 2016/2017
Voorstel tot goedkeuring van het “long term incentive plan” beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2015/2016. Voorstel tot goedkeuring van de toekenning van het recht aan de CEO, de CFO, de COO en de CLO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk EUR 110.000 (CEO), EUR 90.000 (CFO) en EUR 40.000 (COO en CLO) te verwerven in het boekjaar 2016/2017, in overeenstemming met de bepaling 7.13 van de Corporate Governance Code 2009 en met artikel 520ter Wb.Venn.

11. Bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders
Voorstel om, vanaf het boekjaar 2016/2017 tot nader order, de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt vast te leggen:
1° een jaarlijks vaste vergoeding, met name (i) een jaarlijks vaste vergoeding van EUR 50.000, exclusief BTW, voor de voorzitter van de raad van bestuur, (ii) een jaarlijkse vaste vergoeding van EUR 25.000, exclusief BTW, voor de voorzitter van het auditcomité, de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité respectievelijk de voorzitter van het investeringscomité, en (iii) een jaarlijks vaste vergoeding van EUR 15.000, exclusief BTW, voor elk van de andere niet-uitvoerende bestuurders; en
2° zitpenningen, met name (i) een zitpenning ten bedrage van EUR 1.000, exclusief BTW, per bestuurder en per zitting van de raad van bestuur en (ii) een zitpenning ten bedrage van EUR 900, exclusief BTW, per bestuurder en per zitting van het auditcomité, het benoemings- en remuneratiecomité en het investeringscomité.

12. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten die de vennootschap binden
Voorstel om alle bepalingen van de drie kredietovereenkomsten van 19 februari 2016 tussen de vennootschap en NV ING België die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 7 juni 2016 tussen de vennootschap en Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe (“CENFE”) die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel om alle bepalingen van de twee kredietovereenkomsten van 15 juni 2016 tussen de vennootschap en NV BNP Paribas Fortis die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 27 juni 2016 tussen de vennootschap en NV Belfius Bank die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel om alle bepalingen van de drie kredietovereenkomsten van 28 juni 2016 tussen de vennootschap en NV KBC Bank die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

13. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “De Stichel”, opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “De Stichel”, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.

14. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “De Stichel”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “De Stichel” voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

15. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “De Stichel”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap “De Stichel” voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

16. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Overbeke”, opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Overbeke”, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.

17. Kwijting aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Overbeke”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Overbeke” voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

18. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Overbeke”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Overbeke” voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

19. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Michri”, opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Michri”, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.

20. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Michri”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Michri” voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

21. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Michri”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Michri” voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

22. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Villa Temporis”, opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Villa Temporis”, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.

23. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Villa Temporis”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Villa Temporis” voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode
van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

24. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Villa Temporis”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Villa Temporis” voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

25. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Woon & Zorg Vg Poortvelde”, opgeslorpt door Aedifica op 4 juli 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Woon & Zorg Vg Poortvelde”, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

26. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Woon & Zorg Vg Poortvelde”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Woon & Zorg Vg Poortvelde” voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot 24 maart 2016, van 24 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016.

27. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Woon & Zorg Vg Poortvelde”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Woon & Zorg Vg Poortvelde” voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 24 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016.

28. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “RL Invest”, opgeslorpt door Aedifica op 4 juli 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “RL Invest”, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

29. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “RL Invest”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “RL Invest” voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot 29 maart 2016, van 29 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016.

30. Kwijting aan de commissarissen van de naamloze vennootschap “RL Invest”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van de naamloze vennootschap “RL Invest” voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot 18 maart 2016, van 18 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016.

31. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “La Croix Huart”, opgeslorpt door Aedifica op 2 september 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “La Croix Huart”, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

32. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “La Croix Huart”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “La Croix Huart” voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.

33. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “La Croix Huart”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap “La Croix Huart” voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.

34. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Patrimoniale Flandria”, opgeslorpt door Aedifica op 2 september 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Patrimoniale Flandria”, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

35. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Patrimoniale Flandria”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Patrimoniale Flandria” voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.

36. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Patrimoniale Flandria”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Patrimoniale Flandria” voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.

37. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Senior Hotel Flandria”, opgeslorpt door Aedifica op 2 september 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Senior Hotel Flandria”, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

38. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Senior Hotel Flandria”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Senior Hotel Flandria” voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.

39. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Senior Hotel Flandria”
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Senior Hotel Flandria” voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.

40. Varia

 

Buitengewone algemene vergadering - 11 oktober 2016

Op 9 september 2016 wordt het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigd door in totaal  14.192.032 aandelen.

Elkeen van deze aandelen geeft recht op één stem. De vennootschap heeft geen eigen aandelen.

Notulen van de buitengewone algemene vergadering
Oproeping

Volmacht
Agenda

Ontwerp wijziging statuten
Bijzonder verslag van de raad van bestuur art. 604