Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in zorgvastgoed

Directiecomité

 

Samenstelling

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft beslist om, met ingang van 12 mei 2015, een directiecomité op te richten in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen. Het directiecomité is samengesteld uit de volgende personen, die tevens allen effectieve leiders zijn in de zin van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen:

Naam Functie
Stefaan Gielens                                       Chief Executive Officer (CEO)
Ingrid Daerden Chief Financial Officer (CFO)
Laurence Gacoin Chief Operating Officer (COO)
Charles-Antoine van Aelst Chief Investment Officer (CIO)
Sven Bogaerts Chief Mergers & Acquisitions Officer (CM&AO)

 

Stefaan Gielens Aedifica CEO

Stefaan Gielens
Chief Executive Officer (CEO)

  

De heer Stefaan Gielens vervult sinds 1 februari 2006 de functie van Chief Executive Officer. Hij is voorzitter van het directiecomité. Zijn mandaat als CEO en voorzitter van het directiecomité is van onbepaalde duur. Hij was reeds een effectieve leider van de Vennootschap vóór de oprichting van het directiecomité. Hij is bovendien een een uitvoerende bestuurder. Op de Gewone Algemene Vergadering van oktober 2018 werd zijn mandaat als lid van de raad van bestuur verlengd voor een periode van drie jaar.

 

Mevrouw Ingrid Daerden vervult sinds 1 september 2018 de functie van Chief Financial Officer. Zij is tevens effectieve leider en lid van het directiecomité. Haar mandaat is van onbepaalde duur.

  

Ingrid Daerden Aedifica CFO

Ingrid Daerden
Chief Financial Officer (CFO)

 

Laurence Gacoin Aedifica COO

Laurence Gacoin
Chief Operating Officer (COO)

  

Mevrouw Laurence Gacoin vervult sinds 1 januari 2015 de functie van Chief Operating Officer van de Vennootschap. Sinds 12 mei 2015 is zij tevens effectieve leider en lid van het directiecomité. Haar mandaat is van onbepaalde duur.

 

 

De heer Charles-Antoine van Aelst vervult sinds 1 oktober 2017 de functie van Chief Investment Officer en is lid van het directiecomité. In 2008 begon hij zijn loopbaan bij Aedifica als Corporate Analyst en was hij ook verantwoordelijk voor Investor Relations. Vervolgens werd hij Investment Manager (2011) en Investment Officer (2016). Zijn mandaat is van onbepaalde duur.

  

Charles-Antoine van Aelst Aedifica CIO

Charles-Antoine van Aelst
Chief Investment Officer (CIO)

 

Sven Bogaerts Aedifica Chief Mergers and Acquisitions Officer

Sven Bogaerts
Chief Mergers & Acquisitions Officer (CM&AO)

  

De heer Sven Bogaerts vervult sinds 1 oktober 2017 de functie van Chief Mergers & Acquisitions Officer van de Vennootschap en is tevens lid van het directiecomité. Hij coördineert sinds midden 2016 de internationale transacties bij Aedifica. Zijn mandaat is van onbepaalde duur.

 

 

Voor de bevoegdheidsverdeling tussen het directiecomité en de raad van bestuur en voor de overige aspecten van de werking van het directiecomité wordt verwezen naar het corporate governance charter van de Vennootschap.