Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in zorgvastgoed

Dividendenpolitiek

 

De vennootschap moet als vergoeding van het kapitaal een som uitkeren die overeenkomt met ten minste het positieve verschil tussen de volgende bedragen:

  • minstens 80% van het bedrag dat gelijk is aan de som van het gecorrigeerde resultaat en van de nettomeerwaarden op de realisatie van de onroerende goederen die niet zijn vrijgesteld van uitkering (cf. Lexicon).
  • de nettovermindering in de loop van het boekjaar van de schuldenlast van de vennootschap (cf. Lexicon).


De coupon
wordt betaald elk jaar na de datum van de gewone algemene vergadering die in de gecoördineerde statuten vastgelegd is op de vierde dinsdag van de maand oktober. Raadpleeg hiervoor de financiële kalender.