Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in zorgvastgoed

Financiële kalender*

 

   
Onthechting van coupon nr. 21 (die het recht op het pro rata temporis dividend van het lopend boekjaar 2018/2019 tot en met 6 mei 2019 vertegenwoordigt)

24 april 2019
(na sluiting van de markten)

Betaling van de netto-opbrengst (indien van toepassing) die voortvloeit uit de private plaatsing van Scrips aan de houders van niet-uitgeoefende Prioritaire Toewijzingsrechten Vanaf 10 mei 2019
Jaarlijks persbericht 30.06.2019 4 september 2019
Jaarlijks financieel verslag 2018/2019 September 2019
Gewone algemene vergadering 2019 22 oktober 2019
Dividend: ex-date coupon m.b.t. het boekjaar 2018/2019 28 oktober 2019
Tussentijdse verklaring 30.09.2019 13 november 2019
Halfjaarlijkse resultaten 31.12.2019 Februari 2020
Tussentijdse verklaring 31.03.2020 Mei 2020

 

* Deze datums zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Volg ons!

follow Aedifica on LinkedIn   follow Aedifica on Instagram   Aedifica Twitter