Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in zorgvastgoed

Profiel

 

Aedifica is een Belgische beursgenoteerde vennootschap die zich als referentiespeler wil profileren inzake investeringen in Europees zorgvastgoed en in het bijzonder in huisvesting voor senioren.

Aedifica's strategie berust op de demografische grondstroom van de vergrijzing van de bevolking in Europa en de specifieke zorg- en huisvestingbehoeften die daaruit voortvloeien.


Aedifica wil een evenwichtige portefeuille opbouwen waarbij recurrente inkomsten samengaan met een meerwaardepotentieel.

De activiteiten van de Groep worden hoofdzakelijk uitgeoefend in de zorgvastgoedsector, met focus op huisvesting voor senioren; de Groep bezit op 31 december 2018 ook appartementsgebouwen en hotels die beide als niet-strategisch beschouwd worden en waarvoor een desinvesteringsprogramma loopt.

Aedifica is sinds 2006 genoteerd op Euronext Brussels (gereglementeerde markt).

 

Aedifica beschikt sinds 1 januari 2015 over een Duitse dochtervennootschap: Aedifica Asset Management GmbH. Dit filiaal adviseert en steunt Aedifica in de groei en het beheer van haar vastgoedportefeuille in Duitsland.

Sinds begin 2016 beschikt Aedifica over een Nederlandse dochtervennootschap (Aedifica Nederland BV) die de Nederlandse vastgoedactiva op haar balans draagt.